Apel
daună call
Cumpără online
RCA
RCA
Călătorie
Călătorie
Obține oferta
CASCO
CASCO
Bunuri
Bunuri
Locuință
Locuință
Sănătate
Sănătate

Soluționarea alternativă a litigiilor

Nu ajungi la o soluție comună cu asigurătorul?

Există o soluție pentru orice inconvenient!

 

Pentru a veni în sprijinul consumatorilor de produse și servicii financiare aferente celor trei piețe non-bancare, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis înființarea Entității de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul financiar non-bancar (SAL-Fin) sub forma unei structuri funcționale, responsabilă cu derularea procedurilor SAL finalizate cu propunerea sau impunerea unei soluții, în vederea rezolvării extrajudiciare a unui litigiu intern sau transfrontalier.

SAL-Fin reprezintă un instrument necesar în demersurile de întărire a stabilității pieței financiare, de creștere a gradului de protecție a drepturilor consumatorilor, completând astfel mecanismele de care aceștia dispun în rezolvarea litigiilor pe care le au cu entitățile reglementate de ASF.

 

ETAPELE SOLUȚIONĂRII

Procedura de Soluționare

1. Propunerea Soluției

Procedura de soluționare prin propunerea unei soluții, reprezintă soluționarea unui litigiu sub supravegherea și îndrumarea unui conciliator din cadrul SAL-Fin, ce survine ca urmare a propunerilor făcute de acesta, a sugestiilor și concesiilor la care parțile se înteleg în vederea soluționării litigiului în cadrul SAL-Fin.

2. Hotărârea de Impunere a Soluționării

Procedura soluționării alternative a litigiilor prin impunerea unei soluții în cadrul SAL-Fin ia sfarșit prin pronunțarea unei hotărâri de impunere. Hotărârile care nu sunt atacate în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării constituie drept titlu executoriu.

Procedura de soluționare este realizată etapizat, respectiv pentru soluția prin propunere termenul de soluționare este de maxim 60 de zile cu posibilitatea prelungirii pentru alte 45 de zile, iar pentru soluţionarea prin impunere termenul este de maxim 90 de zile cu posibilitatea prelungirii pentru alte 90 de zile. Parţile sunt informate în prealabil cu privire la condițiile speciale ale acestor proceduri.

3. Costul Soluționării

Accesul la acest tip de serviciu se realizează de către consumator în mod gratuit prin exprimarea voluntară a acestei opțiuni în scris, direct la sediul SAL-Fin, prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare, facând însă dovada că a încercat în prealabil să soluționeze litigiul direct cu comerciantul în cauză. În cazul în care pentru soluționarea litigiului sunt necesare expertize tehnice, traduceri legalizate și apostilate sau alte probe, costul acestora este suportat de partea din litigiu care le solicită.

 

Date de Contact SAL-FIN

Locația: Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, București

Număr telefon TELVERDE: 0800.825.627

E-mail:office@salfin.ro.

Orice alte informații suplimentare se pot regăsi pe www.salfin.ro.