Apel
daună call
Cumpără online
RCA
RCA
Călătorie
Călătorie
Obține oferta
CASCO
CASCO
Bunuri
Bunuri
Locuință
Locuință
Sănătate
Sănătate

Asistenții în brokeraj

Brokerul de asigurare este persoana juridică autorizată în conformitate cu legislaţia română care, pentru clienţii săi, negociază sau încheie contracte de asigurare privind protecţia împotriva riscurilor. Brokerul de asigurare este o persoană juridică independentă, specializată în managementul riscului şi care intermediază produsele de asigurare ale companiilor de profil în baza unui contract comercial încheiat între părţi.

Asistenţii în brokeraj au cu brokerul de asigurare un contract de mandat, prin care sunt mandataţi să-l reprezinte în spiritul promovării şi intermedierii produselor de asigurare ale partenerilor săi către potenţialii clienţi persoane fizice sau juridice.

În conformitate cu normele CSA, fiecare asistent în brokeraj este înscris în Jurnalul asistenţilor în brokeraj, primind un cod unic de înregistrare care trebuie înscris atât pe documentele de asigurare pe care le emite, cât şi pe legitimaţia eliberată acestuia de brokerul de asigurare care-l mandatează.