Apel
daună call
Cumpără online
RCA
RCA
Călătorie
Călătorie
Obține oferta
CASCO
CASCO
Bunuri
Bunuri
Locuință
Locuință
Sănătate
Sănătate

Termeni și condiții

Stimate utilizator,

Înainte de a utiliza această pagină web, te invităm să parcurgeți, în întregime, Termenii și condițiile de utilizare prezentate în continuare!

Folosirea acestui site-platformă (vizitare, înregistrare, logare, solicitarea de oferte, cumpărare) implică acceptarea în totalitate a Termenilor și condițiilor de utilizare ale acestuia.
În cazul în care, NU ești de acord cu acestea, sau ai alte opinii, te rugăm să încetezi utilizarea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului!
Platforma nu este destinată utilizării de către persoanele sub 18 ani.


MERIDIAN BUSINESS GRUP SRL, deține drepturile de proprietate intelectuală privind mărcile comerciale, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site. Drepturile de proprietate intelectuală asupra bazei de date aparțin MERIDIAN BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL, denumită generic MERIDIAN BROKER și nu va închiria sau vinde baza de date unor terțe părți.


Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă, a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris al MERIDIAN BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL.


MERIDIAN BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL nu garantează ca informațiile care apar pe acest site nu conțin erori, cu toate că depune toate eforturile pentru a transmite informații actualizate și exacte. Orice persoană care dorește să se informeze și/sau să achiziționeze unul din serviciile sau produsele prezentate pe site, este rugată să contacteze MERIDIAN BROKER pentru a afla mai multe detalii legate de disponibilitate, condiții contractuale, taxe, tarife, comisioane etc.

Nicio informație de pe acest site – referitoare la MERIDIAN BROKER, NU TREBUIE SĂ FIE CONSIDERATĂ OFERTĂ !

Acest site NU CONȚINE SFATURI SAU RECOMANDĂRI cu privire la luarea unei decizii, oricare ar fi aceasta. Astfel MERIDIAN BROKER nu poate fi facută responsabilă pentru niciun fel de daune produse utilizatorului site-ului.


MERIDIAN BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL nu poate fi făcută responsabilă legal pentru niciun fel de daune, pagube sau pierderi produse utilizatorului site-ului, cauzate de informații eronate. Informațiile se pot modifica în orice moment și nu se poate acorda nicio garanție cu privire la acuratețea, caracterul complet sau actual al informațiilor furnizate.


MERIDIAN BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL nu poate garanta sau controla actualitatea și exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere de pe site-ul propriu.

MERIDIAN BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului, în orice moment și fără nicio informare prealabilă. Astfel, putem opri, suspenda sau modifica aceste servicii și de asemenea, putem elimina oricând elemente din conținutul acestora, pe măsură ce îmbunătățim sau adăugăm funcționalități noi platformei.


MERIDIAN BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL îşi rezervă dreptul de a aduce amendamente şi de a modifica Termenii și condițiile în mod periodic. Modificările aduse vor deveni efective imediat după ce au fost postate, nu se vor aplica retroactiv și de asemenea, nu implică nicio informare prealabilă a consumatorului.

Acest site folosește Google Analytics, un serviciu de analiză a traficului deținut de Google Inc. și implicit cookies. Categorii de cookies folosite: de performanță a site-ului, de analiză a vizitatorilor, de retargeting și publicitate. Aceste cookies nu colectează date cu caracter personal și nu identifică personal vizitatorii site-ului, ci sunt folosite pentru a-ți putea oferi conținut adaptat preferintelor tale pe parcursul navigării pe internet. Dacă dorești să afli mai multe despre cum funcționează cookies în relație cu publicitatea online, te rugăm consultă site-ul  http://www.youronlinechoices.com/ro/. Pentru vizualizarea Google Analytics “Terms of Service”, te rugăm să accesezi linkul http://www.google.com/analytics/tos.html.


La secțiunea Protecția datelor (click aici), poți consulta pe larg Politica de cookie.

În momentul în care dorești să transmiți un mesaj sau o cerere de ofertă on-line pe acest site, ți se vor solicita date de contact, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: numele, compania, numărul de telefon/ fax, adresa de e-mail.
Atunci când este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal și nu există niciun temei legal pentru o astfel de prelucrare, solicităm întotdeauna acordul/consimțământul persoanei vizate.
Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor tale personale.
Pentru o informare corectă și completă cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, te rugăm să consulți secțiunea de pe site Protecția datelor (click aici).
 

Dacă nu sunteţi de acord cu politica de prelucrare a datelor personale, NU utilizaţi website-ul nostru sau NU ne furnizaţi datele dvs. personale!

 

Despre MERIDIAN BROKER

Prezentele servicii îți sunt oferte de către MERIDIAN BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL, companie de brokeraj, intermediar principal pe piața distribuției de asigurări, autorizată să intermedieze produsele de asigurare (polițe de asigurare) ale societăților de asigurare partenere, fiind înregistrată și autorizată de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (Autoritatea de Supraveghere Financiară -ASF) sub numarul RBK- 791/12-09-2018.


Sediul social: Str. Turnu Măgurele nr.52-62 parter zona A, București, Sector 4.
Activitatea principală este identificată în codul CAEN la poziţia 6622 – Activităţi ale agentilor şi broker-ilor de asigurări.

Comercializarea electronică a contractelor de asigurare se realizează numai de către distribuitori autorizați, cu respectarea prevederilor legale și a normelor incidente în materie. 

Polițele de asigurare sunt întocmite cu respectarea tuturor normelor si legislaţiei în vigoare și sunt emise utilizând platforma intermediarului principal MERIDIAN BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL.
Ofertele finalizate cu emiterea contractului/poliţelor de asigurare prin mijloacele electronice de comercializare a contractelor de asigurare se înregistrează automat în software-ul de gestiune şi evidenţă al entităţilor emitente, în mod securizat prin mecanisme de asigurare a nerepudierii înregistrării.

Pentru validarea datelor furnizate de către client, utilizatorii mijloacelor electronice de comercializare a contractelor de asigurare folosesc orice mijloace de probă, aceştia având totodată obligaţia înregistrării şi stocării acestora pe o perioadă de minimum un an suplimentar faţă de perioada asigurată.

 

Validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice

Conform Legii comerțului electronic _ Legea 365/2002 cu modificările si completările ulterioare
„Art. 7: Validitatea, efectele juridice și proba contractelor încheiate prin mijloace electronice.
(1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci când sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora.
(2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimțământul prealabil al părților asupra utilizării mijloacelor electronice.
(3) Proba încheierii contractelor prin mijloace electronice și a obligațiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispozițiilor dreptului comun în materie de probă și prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.”

Termeni utilizați

 • Utilizator/Cumpărator – orice persoană interesată de această platforma-site sau care accesează site-ul în scop informativ sau cu scopul realizării unei comenzi;
 • Site – magazinul online găzduit la adresa web:meridianbroker.ro și subdomeniile acestuia;
 • Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și cumparator prin care cumpărătorul transmite vânzătorului, prin intermediul site-ului, intenția sa de a achiziționa bunuri /servicii de pe site;
 • Cont de Utilizator – reprezintă contul de înregistrare creat de utilizator pe acest site;
 • Companie de brokeraj (broker de asigurare) – intermediar principal pe piața distribuției de asigurări , persoană juridică română, autorizată în condiţiile prevederilor legale;
 • DNT – Formular de analiză a cerinţelor şi necesităţilor clienţilor;
 • Asigurat – persoana care are un contract de asigurare încheiat cu asigurătorul;
 • Asigurător – persoana juridică română autorizată în condiţiile legii, să exercite activităti de asigurare, sucursala sau filială unui asigurator dintr-un stat terț, precum și sucursala unei societăți de asigurare sau a unei societăți mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizație de la autoritatea competentă a statului membru de origine;
 • Asigurare – forma de protecție bazată pe un contract, prin care o persoană fizică sau juridică cedează anumite riscuri unei persoane juridice asigurător, plătind o sumă de bani numită prima de asigurare. Asigurătorul se obligă prin acest contract să plătească asiguratului despăgubiri în cazul în care evenimentele prevăzute în contract au loc;
 • Condițiile de asigurare – parte integrantă a contractului de asigurare care reglementează drepturile și obligațiile fiecărei parți în contractul de asigurare, precum și modalitatea, termenul și termenii de îndeplinire a acestora;
 • Calcul – calcularea valorii ofertelor de asigurare în baza datelor oferite de Cumpărator / Client / Utilizator;
 • Formular de comandă – înseamnă documentul tipizat, afişat ca atare de către operator, care trebuie să fie completat de Utilizator în scopul comandării polițelor de asigurare;
 • Furnizor – înseamnă asiguratorul persoana juridică română sau străină ori societatea mutuală autorizată în condițiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor să exercite activități de asigurare;
 • Informaţii necesare la înregistrare – reprezintă date cu caracter personal, în cazul persoanelor fizice, şi date de indentificare ale persoanelor juridice, precum: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, Codul Unic de Înregistrare, inclusiv informaţiile necesare pentru emiterea facturii (e.g., banca şi numărul de cont bancar).

 

Contul de utilizator

Accesul în vederea vizualizării ofertei și efectuării unei comenzii le este permis atât utilizatorilor/cumparatorilor care au un cont activ pe site cât și celor fără cont.

Fiecare client poate avea un singur cont. Este interzisă partajarea unui cont între mai mulți clienți.
Prin crearea și utilizarea contului și a site-ului, utilizatorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul contului său.

De asemenea, prin crearea contului și/sau utilizarea conținutului și/sau plasarea comenzilor, clientul/utilizatorul/cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile site-ului, în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul site-ului, existentă la data creării contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării comenzii. 

Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate.Clientul confirmă ca toate datele furnizate de client, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

 

Reglementări legale aplicabile

 • Legea 132 din 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie
 • Norma ASF 20 din 2017 privind asigurările auto din România, actualizata 2020
 • Ghidul RCA publicat de ASF

 

Politica de vânzare online

Accesul în vederea efectuării unei comenzii îi este permis oricărui utilizator/cumpărător.
Pentru motive justificate MERIDIAN BROKER își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorului în vederea efectuării unei comenzi, în cazul în care consider că în baza conduitei sau a activității acestuia pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel MERIDIAN BROKER. În oricare dintre aceste cazuri, utilizatorul/cumpărătorul se poate adresa direct MERIDIAN BROKER, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.
Comunicarea cu vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta, inclusiv prin suport online prin adresele menționate la secțiunea Contact din prezentul site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite, fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

 

Modul în care se realizează comanda

Utilizatorul/cumpărătorul poate efectua comenzi pe site, prin opțiunea de  cumpărare, urmând a finaliza comanda, efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres (card bancar, cash, transfer bancar).

Prin finalizarea comenzii cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și reale la data plasării comenzii.

Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte în mod expres că vânzătorul sau un împuternicit al acestuia poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil agreat de vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea cumpărătorului și numai în scopul onorării comenzii plasate.

Pentru contractele de asigurare de tip RCA, utilizatorul confirmă că datele și informațiile introduse sunt conforme cu cele din certificatul de înmatriculare, precum și faptul că persoana menționată în formularul de comandă este proprietarul autovehiculului.

Totodată și pentru celelalte tipuri de polițe comercializate prin intermediul prezentei platforme, utilizatorul garantează faptul că datele transmise și/sau introduse în cont, completate în campuri etc, sunt reale și conforme cu documentele necesare emiterii în mod valabil a acestor polițe.

Utilizatorul își asumă întreaga răspundere privind datele furnizate și acceptă faptul că MERIDIAN BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL nu va putea fi facută răspunzătoare față de utilizator și/sau față de terți pentru prejudiciile de orice natură rezultate ca urmare a furnizării unor informații eronate de către utilizator, prin intermediul prezentului site.
Utilizatorul garantează și își asumă răspunderea pentru plata poliței/polițelor de asigurare comandate, în condițiile și modalitățile stipulate.
Prin înregistrarea unei comenzi pe site, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul își derulează operațiunile comerciale. 

Orice notificare care însoțește oferta primită de către utilizator/cumpărător, după efectuarea comenzii, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii.
Contractul de asigurare se consideră încheiat în momentul primirii de către cumpărator, prin intermediul poștei electronice, a poliței comandate și plătite.

 

Informații privind achiziționarea unei polițe RCA

 • este necesară completarea formularului de cumpărare online.
 • informațiile/datele tale introduse sunt confidențiale și nu vor fi folosite în alte scopuri
 • generarea unei oferte nu implică nicio obligație din partea ta
 • contractele de asigurare sunt emise de către MERIDIAN BROKER, în numele companiilor de asigurare, cu respectarea tuturor prevederilor legale în materie
 • prețurile contractelor RCA sunt stabilite de către asiguratori, care își rezervă dreptul de a le modifica în orice moment, fără preaviz
 • prețurile comunicate de la asigurători în timp real sunt aceleași, oriunde pentru clienții din România
 • oferta adresată clientului/utilizatorului este valabilă 10 zile de la momentul plasării comenzii
 • polițele se emit numai după transmiterea comenzii
 • dacă anulezi comanda, oferta își pierde valabilitatea
 • odata cu oferta, poți consulta condițiile generale de asigurare, pentru fiecare societate de asigurare
 • încadrarea clasei bonus / malus este atribuită automat pe baza seriei de șasiu și a CNP / CUI – lui introduse în comparatorul RCA
 • valoarea absolută a comisionului brut la care este îndreptățit intermediarul principal este determinată prin aplicarea procentului asupra primei de asigurare totală, acesta fiind inclus în prima finală
 • Politele RCA emise nu se mai pot anula decât în condiții deosebite prevazute expres de lege!
 • Restituirea primelor de asigurare se poate face doar în cazul în care autovehiculul se radiază sau se vinde, în baza documentelor justificative / solicitate de companiile de asigurare!
 • plata poliței RCA comandate, se poate face numai prin utilizarea unui card bancar valid, dacă s-a optat pentru plata cu cardul
 • toate polițele comandate și platite, vor fi comunicate în format electronic, la adresa de e-mail cu care clientul s-a autentificat sau a notificat și sunt valabile în varianta printată de către client.
 • pentru certitudinea datelor înscrise în contract ne rezervăm dreptul de a va solicita copiile documentelor justificative
 • pentru emiterea polițelor RCA în vederea înmatriculării, ne rezervăm dreptul de a solicita documente justificative, după caz (ex.copie fișa de înmatriculare, scan factură sau copie contract vânzare-cumparare vizate de către organul fiscal)
 • conform legii, vei fi notificat de către MERIDIAN BROKER, cu 30 de zile înainte de expirarea contractului RCA, împreună cu oferta atașată pentru 6 și 12 luni, la adresa de e-mail transmisă și/sau prin sms
 • prevederile legale privind contractul de asigurare RCA – Legea 132/2017, pusă în aplicare prin Norma ASF 20/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Informații privind achiziționarea unei polițe TRAVEL 

 • este necesară completarea formularului cumpărare online
 • informațiile/datele tale introduse sunt confidențiale și nu vor fi folosite în alte scopuri
 • generarea unei oferte nu implică nicio obligație din partea ta
 • polițele se emit numai după transmiterea comenzii
 • dacă anulezi comanda, oferta își pierde valabilitatea
 • contractele de asigurare sunt emise de către MERIDIAN BROKER, în numele companiilor de asigurare, cu respectarea tuturor prevederilor legale în materie
 • pentru a asigura cerințele imperative ale unor companii de asigurare, polițele de asigurare se vor putea emite numai după transmiterea documentelor justificative prin e-mail și după verificarea corectitudinii informațiilor furnizate prin formularul de comandă
 • prețurile contractelor sunt stabilite de către asiguratori, care își rezervă dreptul de a le modifica în orice moment, fără preaviz
 • la toate polițele emise, împreună cu acestea, vei primi și condițiile generale de asigurare
 • primirea – livrarea polițelor de asigurare se face electronic, prin e-mail (la adresa de e-mail cu care clientul s-a autentificat sau a notificat) și au forma stabilită aprobată de asigurator. Având în vedere prevederile legale în materie, acestea sunt valabile și fără ștampilă.
 • plata se face în momentul plasării comenzii iar polița va fi însoțită de o dovada a acesteia
 • plata poliței comandate, se poate face numai prin utilizarea unui card bancar valid dacă s-a optat pentru plata cu cardul
 • cerințe obligatorii la momentul emiterii unei polițe Travel: să te afli în România, starea de sănătate să fie bună la momentul încheierii contractului de asigurare/plecarea din țară

Obligațiile părților

Vânzătorul

 • se obligă să onoreze comenzile primite, conform termenilor și condițiilor de emitere și livrare
 • are dreptul de a solicita copiile documentelor justificative, atunci când se impune acest lucru, în scopul respectării cerințelor societăților de asigurare
 • are dreptul de a anula o comandă în cazul în care datele comunicate telefonic, e-mail sau prin trimiterea Formularului de comandă, nu sunt corecte sau complete
 • are dreptul, conform legii să notifice asiguratul, prin orice formă de comunicare (telefonic/e-mail/sms) cu privire la data expirării contractului de asigurare RCA și să îi comunice oferta de reînnoire.

 

Cumpărătorul

 • are cel puțin 18 ani împliniți
 • a citit și acceptă _ Termenii și condițiile / Protecția datelor cu caracter personal
 • a înteles și acceptă modalitatea de comandă și de plată
 • se obligă să transmită documentele solicitate în scopul emiterii poliței de asigurare, atunci când se impune
 • își asumă faptul că, toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete și adevarate la data plasării comenzii
 • acceptă prima ofertată
 • și-a însușit Condițiile generale de asigurare și a înțeles ce acoperiri, sume asigurate și excluderi sunt pe polița comandată

Finalizarea comenzii și plata 

Toate tarifele aferente bunurilor și/sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și nu sunt purtătoare de TVA.

Primele de asigurare afișate, exprimă oferta companiilor de asigurare, conform solicitării clientului și datelor furnizate de către acesta.

Clientul/cumpărătorul plasează comanda și alege modalitatea de plată card de credit sau de debit, fiind redirecționat către pagina procesatorului de plăți agreat de MERIDIAN BROKER, introduce datele de card și plătește, respectiv finalizează comanda.

Dacă alege să plătescă prin transfer bancar sau cash comanda este considerată finalizată în momentul achitării contravalorii comenzii.

Prin finalizarea comenzii cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete și adevarăte la data plasării comenzii.


Prin finalizarea comenzii, cumpăratorul consimte că vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea cumpărătorului.

În cazul plaților online vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă exclusiv cumpărătorul.

Datele cardului de plată ale utilizatorului/ cumpărătorului nu vor fi accesibile MERIDIAN BROKER și nici nu vor fi stocate de către MERIDIAN BROKER sau de către procesatorul de plăți integrat în site, ci doar de către instituția de autorizare a tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate utilizatorul/ cumpăratorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Pentru motive de securitate a tranzacțiilor utilizatorul este sfătuit să nu ramână logat pe site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate.

Clientul confirmă că toate datele furnizate de client, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

Vânzătorul poate anula comanda efectuată de către cumpărator, în urma unei notificări prealabile adresate cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți făță de cealaltă sau fără ca vreo parte să poata să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
1.1 neacceptarea de către banca emitentă a cardului cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plații online;
1.2 invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de MERIDIAN BROKER, în cazul plații online;
1.3 datele furnizate de către client/cumpărator, pe site sunt incomplete și/sau incorecte.

 

Legea aplicabilă

Drepturile si obligațiile utilizatorilor site-ului cât și ale MERIDIAN BROKER prevăzute prin prezentul document vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română.

Toate litigiile și /sau aspectele juridice, cele legate de drepturi şi măsuri reparatorii cu privire la orice act, eveniment sau incident, întreprinse în temeiul sau în legătură cu acest site sau serviciile operatorului, vor fi guvernate de şi interpretate în conformitate cu legislatia din România.

În cazul unui litigiu între utilizator şi orice alt terţ, tu înţelegi şi ești de acord că operatorul sau împuterniciții acestuia nu au nicio obligaţie de a interveni.

Dacă ai întrebări cu privire la aceste mențiuni, te rugăm să ne contactezi acceând secțiunea Contact (click aici).

 

ECHIPA MERIDIAN BROKER