Apel
daună call
Cumpără online
RCA
RCA
Călătorie
Călătorie
Obține oferta
CASCO
CASCO
Bunuri
Bunuri
Locuință
Locuință
Sănătate
Sănătate

Asigurarea de Locuință

Este atât de simplu!

Polița de asigurare a locuinței este de două tipuri: obligatorie (PAD) și facultativă.

Grijile legate de casă și bunuri sunt mai mici când știi că sunt asigurate. 

Lasă grijiile în seama noastră! PAD-ul și asigurarea facultativă a locuinței se completează reciproc.

 

Riscuri și limitări ale poliței de asigurare pentru locuință

Riscurile acoperite de polița de locuință

Polița PAD 

PAD reprezintă asigurarea obligatorie a locuințelor iar prin PAD se asigură exclusiv construcțiile cu destinația de locuință pentru următoarele trei riscuri:

 • cutremure de pământ,
 • alunecări de teren
 • inundații, ca fenomene naturale.

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscuri acoperite de polița de locuință

Polița FACULTATIVĂ

Polița facultativă oferă protecție pentru următoarele riscuri: 

 • Incediu, trăznet, explozie, inundație din cauze naturale, alunecarea și/sau prabușirea de teren, cutremur, furtună, grindină, avalanșa, greutatea stratului de zăpada sau de gheața, daunele cauzate de căderea sau prabușirea unor corpuri din exteriorul clădirii, inundație de la vecini, avarii ale instalațiilor de apă, canalizare sau încălzire centrală, spargerea accidentală a geamurilor;
 • Furt;
 • Vandalism;
 • Prejudicii cauzate terțelor persoane.

 

Clauze suplimentare, conform opțiunilor de achiziționare: 

 • Riscurile de deces, invaliditate permanentă totală și fracturi, survenite din accident, atât ale clientului cât și ale membrilor familiei care locuiesc în mod statornic în imobilul asigurat; 
 • Asigurarea de protecție juridică;
 • Asigurarea de anulare/întrerupere a vacanței.

Limitele maxime de despăgubire

Polița PAD încheiată

LOCUINȚA DE TIP A 

 • Construcția cu structură de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, caramidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic. 
 • Suma, pentru asigurarea acestui tip de locuință, este reprezentată de echivalentul în lei al sumei de 20.000 Euro (calculată la cursul Băncii Naționale a României valabil la data încheierii asigurării).

 

LOCUINȚA DE TIP B 

 • Construcția cu pereți exteriori din caramidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic. 
 • Suma, pentru asigurarea acestui tip de locuință, este reprezentată de echivalentul în lei al sumei de 10.000 Euro (calculată la cursul Băncii Naționale a României valabil la data încheierii asigurării).

 

Limitele maxime de despăgubire

Polița FACULTATIVĂ încheiată

Limita de răspundere reprezintă suma pentru care s-a încheiat asigurarea și reprezintă limita maximă a despăgubirii pe care o poate achita Asigurătorul în cazul producerii unuia sau mai multor evenimente asigurate.

 

Ce beneficii aduce Polița PAD

COSTURI MICI- ACOPERIRE MARE

Costul unei asigurări facultative de locuință și bunuri este cuprins între 25 și 42 de lei pe lună

PROTECȚIE EXTINSĂ

Dacă din neglijență produci pagube unui vecin iar acesta îți cere despăgubiri, Asigurătorul plătește în locul tau, în baza asigurării de răspundere civilă inclusă în asigurarea facultativă

TARIF PERSONALIZAT

Tarif personalizat în funcție de ceea ce dorești să-ți asiguri, casa sau apartamentul

FLEXIBILITATE

Asigurare flexibilă și adaptabilă pe care o poți configura după nevoile tale
De ce să alegi Polița PAD de la MERIDIAN Broker?

Costuri Flexibile

Asistență în Caz de Daună

Consultanță în Alegerea Asigurării Dorite

Oferte Comparative de la mai Mulți Asigurători Parteneri

Despre polița de locuință

Asigurarea de Locuință Facultativă


Când Începe și Când Încetează Polița de Asigurare

Polița de locuință facultativă intră în vigoare la ora 00.00 a zilei următoare celei în care s-a încasat prima de asigurare integral sau rata 1 de primă. Polița încetează de a mai produce efecte la ora 00.00 a zilei următoare celei de scadență.

Metode de Reziliere ale Contractului de Asigurare

Contractul de asigurare poate fi reziliat de oricare dintre părți atunci când cealaltă parte nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale. În cazul în care ratele scadente nu sunt achitate la termen sau în perioada de grație, contractul încetează conform prevederilor contractuale. De asemenea contractul de asigurare poate fi denunțat în scris, oricând pe durata de valabilitate, atât de către Client, cât și de către Asigurător, cu un preaviz de cel puțin 20 de zile calendaristice.

 

Asigurarea de Locuință Obligatorie PAD


Când Începe și Când Încetează Polița de Asigurare

Polița de locuință obligatorie intră în vigoare din a cincea zi de la data plății primei și încheierii contractului de asigurare. Polița încetează de a mai produce efecte la ora 24.00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în polița PAD sau anterior acestei date în momentul în care construcția asigurată iși pierde integral destinația de locuință ori bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie. În aceste situații prima de asigurare nu se restituie.

Metode de Reziliere ale Contractului de Asigurare

Polița PAD nu se reziliază. Chiar și în cazul înstrăinării locuinței, PAD ramâne în vigoare pe întreaga perioada de valabilitate.