Apel
daună call
Cumpără online
RCA
RCA
Călătorie
Călătorie
Obține oferta
CASCO
CASCO
Bunuri
Bunuri
Locuință
Locuință
Sănătate
Sănătate

Asigurare CASCO

Este atât de simplu!

Asigurarea CASCO este o asigurare facultativă destinată asigurării vehiculelor înmatriculate în România, aparținând persoanelor fizice sau juridice, ce au domiciliul, reședința sau sediul în România.

Fiind o asigurare facultativă, decizia de încheiere a unui contract de asigurare CASCO este la latitudinea proprietarului de vehicul, nefiind obligatorie prin lege. Deși, potrivit legislației care reglementează operațiunile de leasing, finanțatorul are obligația asigurării vehiculelor comercializate în leasing, această obligație nu schimbă natura contractului de asigurare CASCO, acesta ramânând un contract de asigurare facultativ.

Riscuri și limitări CASCO

Riscurile acoperite de polița CASCO

Riscurile acoperite de polița CASCO:

 • Avarii provocate de calamități naturale, incendiu, trăznet, explozie (inclusiv cauze tehnice), accident rutier din culpa exclusivă a unor terțe persoane aflate în afara autovehiculului asigurat, identificate și care au încheiată o asigurare de răspundere civilă auto, valabilă la data producerii evenimentului
 • Avarii provocate de ciocniri, loviri, izbiri, zgârieri, căderi de corpuri pe autovehicul, derapări, răsturnări   
 • Furt (furtul autovehiculului sau al unor parți componente ori piese ale acestuia)
 • Vandalism, riscuri civile, avarii provocate de autori necunoscuți în parcare, substanțe chimice sau corozive

 

Clauze suplimentare conform opțiunilor de achiziționare:    

 • Clauza privind acoperirea daunelor produse exclusiv elementelor vitrate
 • Clauza privind acoperirea daunelor produse exclusiv jantelor și anvelopelor
 • Clauza de Asistență Rutieră Premium
 • Clauza privind acoperirea daunelor produse de aspirarea apei la motor
 • Clauza privind circulația în afara drumurilor publice    


Acoperiri speciale conform opțiunilor de achiziționare:

 • Clauza privind extinderea teritorială
 • Asistență rutieră de baza, prin această înțelegându-se cheltuieli de transport, salvare și parcare ale autovehiculului
 • Asigurarea de accidente a conducătorilor de autovehicule și a altor persoane aflate în acestea
 • Asigurarea bagajelor transportate în vehicule

Limitele maxime de despăgubire

 • Conducerea de catre alti soferi;
 • Autoturism la schimb;
 • Asistenta rutiera extinsa;
 • Accidente de persoane;
 • Acoperirea daunelor produse exclusiv jantelor si anvelopelor;
 • Acoperirea daunelor produse de aspirarea apei la motor;
 • Acoperirea daunelor produse in afara drumurilor publice.
Ce beneficii aduce Asigurarea CASCO

FLEXIBILITATE

Ai flexibilitate în alegerea pachetului de asigurare, în funcție de nivelul de protecție dorit și de bugetul disponibil

PROTECȚIE EXTINSĂ

Asigurarea CASCO te protejează în ceea ce privește pagubele produse autovehiculului prin avarii și/sau furt, fie pe teritoriul României, fie în afara acestuia

EȘTI ASIGURAT

Ești asigurat și nu vei mai scoate bani din buzunar pentru a repara o zgârietură provocată de un sofer neatent in parcare

ASIGURARE FULL CASCO

Atât mașina, cât și tu și pasagerii sunt asigurați
De ce să alegi Asigurarea CASCO de la MERIDIAN Broker?

Oferte Comparative de la mai Mulți Asigurători Parteneri

Promptitudine și Personal Dedicat

Consultanță în Alegerea Asigurării Dorite

Asistență în Caz de Daună

Despre polița CASCO

Suma  Asigurată

Suma asigurată poate fi mai mică sau cel mult egală cu valoarea de asigurare – valoarea reală a bunului de la momentul preluării în asigurare, evitându-se astfel supraasigurarea unui bun. Această sumă este menționată în contractul de asigurare și reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea, fiind maximul răspunderii asiguratorului în cazul producerii sau apariției unuia sau mai multor evenimente asigurate.

 

Acoperirea Teritorială

Polița CASCO te protejează pe teritoriul României, cu posibilitatea de extindere a acoperirii și pe teritoriul statelor membre ale sistemului Carte Verde (conform condițiilor de asigurare ale fiecărui Asigurător).

 

Valabilitatea Poliței

Polița Casco se emite pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de a fi achitată integral la emiterea poliței sau în mai multe rate conform graficului de plăți de pe poliță.

În cazul autovehiculelor noi cu zero km înregistrați la bord, polița intră în vigoare concomitent cu livrarea bunului de la reprezentanța auto.

În cazul autovehiculelor de ocazie sau în cazul polițelor fără continuitate la același asigurator, polița Casco intră in vigoare la ora 00.00 a zilei următoare celei în care s-a încasat prima de asigurare integral sau rata 1 de primă. Polița încetează de a mai produce efecte la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în polița CASCO.

 

Rezilierea Poliței CASCO

Contractul de asigurare poate fi reziliat de oricare dintre părți atunci când cealaltă parte nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale esențiale. În cazul în care ratele scadente nu sunt achitate la termen sau în perioada de grație, contractul încetează conform prevederilor contractuale.

De asemenea, contractul de asigurare poate fi denunțat în scris, oricând pe durata de valabilitate, atât de către client, cât și de către Asigurător, cu un preaviz de cel puțin 20 de zile calendaristice.